Charakterio tipai

Charakterio tipai

MIX
O tu cholerikas ar sangvinikas? O iš kur man žinoti? Dabar žinosi. Žmogaus temperamentas tai asmenybės bruožų, susijusių su elgesiu, rinkinys. Pirmuoju žmogumi, padalinusių žmonės į keturis temperamentų tipus, tapo Hipokratas. Jis tą padarė dar prieš 2500 metus. Buvo išskirti keturi temperamento (charakterio) tipai - flegmatikas, sangvinikas, cholerikas ir melancholikas. Gerokai vėliau Pavlovas sukūrė teoriją apie žmogaus temperamentą, kuri tapo pagrindinę šiuolaikinėje psichologijoje. Pavlovas rėmėsi nervų sistemos struktūra: jėga (leidžia ilgai ir sunkiai dirbti, gebėjimas greitai atstatyti organizmą, dėmesingumas) savitvarda (žmogus lieka ramus bet kokioje situacijoje, jaučiasi užtikrintas, geba kontroliuoti savo impulsinius veiksmus) mobilumas (mobilus žmogus greitai orientuojasi sunkiose situacijose, greitai priima sprendimus, geba prisitaikyti prie naujienų) Visų šių savybių junginys leidžia mums atskirti keturis žmogaus temperamento tipus Sangvinikas. Jungia savyje visas tris savybes: jėgą, savitvardą ir mobilumą. Tai kalbūs,…
Skaityti toliau